Regulament ''Ritualul Cadourilor Fragonard''

REGULAMENTUL
TOMBOLEI “RITUALUL CADOURILOR FRAGONARD”
organizat de SC ADDA SHOP INFINITY SRL in perioada 02 noiembrie -20 decembrie 2017

1. Organizatorul campaniei
Organizatorul campaniei promotionale “Ritualul cadourilor Fragonard” este ADDA SHOP INFINITY SRL, persoana juridica constituita conform legislatiei romane, cu sediul in Bucuresti, Sector 5, Str. Mihail Cioranu, nr. 2, bloc 66, sc.1, et. 6, ap. 30, si adresa de corespondenta situata in Bucuresti, sector 5, Calea 13 Septembrie, 206D, parter, inregistrata la Registrul Comerţului sub numarul J40/8493/05.07.2013, cod unic de inregistrare 30774712, EUID ROONRC.J40/8493/2013, avand contul IBAN RO67INGB 0001 0082 0472 8910 deschis la ING BANK Ag. Metropolis.

Concursul se va derula cu respectarea prevederilor prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii.

Regulamentul se pune la dispozitia, oricărei persoane interesate in mod gratuit, in fiecare magazin pe baza unei solicitari directe adresate angajatilor ai Organizatorului, în permanenta pe durata Concursului si pe site-ul www.mag-parfums.ro .

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, cu condiţia anuntarii prealabile, cu minimum o zi lucratoare inainte de data intrarii in vigoare a modificarilor, la reprezentantii de vanzari din fiecare magazin.

2. Durata campaniei si aria de desfasurare
Campania “Ritualul cadourilor Fragonard” va avea loc in perioada 02 noiembrie - 20 decembrie 2017 si se desfasoara in magazinele ADDA SHOP din Bucuresti: Calea 13 Septembrie nr 206D, sector 5 , respectiv magazinul din Baneasa Shopping City, etaj 1.

Dupa data incheierii Concursului, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate si nu isi mai asuma nicio obligatie in legatura cu orice circumstanta care ar putea eventual conduce la concluzia actualitatii sau continuarii Concursului.

Premiile care nu vor fi revendicate de castigatori din motive independente de Organizator, pana la data de 28 februarie 2018 nu vor mai fi datorate de Organizator, iar castigatorii respectivi pierd drepturile rezultate din calitatea de castigator. Organizatorul se obliga sa contacteze castigatorii telefonic sau pe email la numarul de telefon inscris pe talonul de participare, de 2 ori la ore diferite, iar in cazul in care castigatorul nu raspunde la nici unul din cele 2 apeluri telefonice/email sau datele declarate in talon nu se confirma cu CI/BI castigatorul este invalidat si se actioneaza la contactarea rezervei. In cazul in care si rezerva este invalidata, conform procedurii de mai sus, premiile vor ramane neacordate.

3. Dreptul la participare
Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de nationalitate, domiciliu, rasa, sex sau religie, rezidente in Romania, care respecta conditiile prezentului regulament si care urmeaza indicatiile prezente in acest Regulament pentru a-si valida participarea. Nu pot participa angajati ai Organizatorului, ai agentiei de publicitate si ai celorlalte companii implicate in aceasta actiune, precum si rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrala, liber consimtita si in afara oricarei constrangeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare apartine in exclusivitate participantului care indeplineste conditiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat in situatia in care o persoana furnizeaza date sau informatii false, eronate sau necorespunzatoare in completarea datelor personale.

4. Mecanismul tombolei
Inscrierea in concurs se face in baza cumparaturilor in valoare minima de 300 de lei (TVA inclus), in perioada 02 noiembrie-20 decembrie 2017, completand formularul de inscriere, formular care va fi prezent in magazinele ADDA SHOP. Participantul poate avea mai multe achizitii de produse si pentru fiecare astfel de achizitii de minim 300 de lei (TVA inclus) pe un singur bon fiscal, poate primi un nou talon de inscriere la tombola.
Orice formular de participare, avand toate campurile indicate ca obligatorii complet, corect si lizibil completate si care va fi depus in oricare din urnele magazinelor ADDA SHOP din Baneasa Shopping City sau Calea 13 Septembrie, in perioada 02 noiembrie-20 decembrie 2017, va intra automat intr-o tombola cu premii.

 

Participantul trebuie sa comunice Organizatorului prin completarea talonului de inscriere la concurs, urmatoarele date cu caracter personal: nume, prenume, adresa de e-mail, localitate si numarul de telefon la care poate fi contactat Participantul. Participantul trebuie sa completeze pe talon numarul si data bonului fiscal pentru care a primit dreptul de a completa talonul de concurs.


Desemnarea extragerii castigatorilor tombolei va fi efectuata la sediul central al SC ADDA SHOP INFINITY SRL din Bucuresti, sector 5, Calea 13 Septembrie nr. 206D, in data de 21 decembrie 2017, in fata unei comisii formata din 2 membri, reprezentanti ai SC ADDA SHOP INFINITY RSL. Se vor extrage 6 castigatori si cate 1 rezerva pentru fiecare premiu (in total 6 rezerve). Tragerea la sorţi a castigatorilor va fi efectuata prin procedeul de extragere aleatorie, fara revenire, din urna in care au fost colectate toate taloanele completate pentru inscrierea la concurs.

Castigatorii vor fi anuntati telefonic si pe e-mail de catre un angajat al SC ADDA SHOP SRL sediul central, in termen de 10 (zece) zile lucratoare de la data incheierii tragerii la sorti, prin mijloacele de contact specificate in formularul completat.
Pentru castigatorii care au domiciliul in afara Bucurestiului si din acest motiv nu isi pot revendica premiile, organizatorul se obliga sa le asigure costurile de livrare a premiilor prin curier. In acest caz, castigatorii trebuie sa furnizeze toate informatiile legate de adresa de livrare in momentul contactarii pentru anuntarea premiilor.

Adda Shop va depune tot efortul pentru desfasurarea in bune conditii a campaniei si pentru diminuarea sau inlaturarea oricaror deficiente.

Pe toata perioada promotiei, doritorii pot afla detalii despre promotie la oricare din magazine si de pe site-ul www.mag-parfums.ro 

5. Premiile
Premiile acordate prin extragere constau in:

 • Premiul categoria I: 1 premiu constand intr-o geanta marca Louis Vuitton. Valoarea premiului este de 5.421 lei, care contine inclusiv valoarea impozitului pe venit datorat de catre castigator conform prevederilor Legii 227/2015 privind Codul Fiscal.
 • Premiul categoria a II-a: 2 premii constand in 2 vouchere in valoare de 500 de lei fiecare (TVA inclus) cu care se pot achizitiona produse cosmetice si de parfumerie Fragonard.
 • Premiul categoria a III-a: 3 premii constand in selectie de produse cosmetice si de parfumerie Fragonard: apa de toaleta 200 ml (Miranda, Reve Indien, Eau de Bonheur, Belle Cherie, Belle de Nuit, Belle de Soleil, Reine de Coeurs, Diamant, Lune de Miel, fiecare in valoare de 235 lei, TVA inclus sau Eau de Vacances in valoare de 250 lei, TVA inclus)  sau set barbatesc compus din apa de toaleta 100ml (Concerto, Beau Gosse, F!, Toujour Fidele, Desert, Suivez-Moi, Eau de Hongrie, Homme Elegant, L’Aventurier, fiecare in valoare de 165 lei TVA inclus) si aftershave (Concerto, Beau Gosse, F!, Toujour Fidele, Desert, Suivez-Moi, Eau de Hongrie, Homme Elegant, L’Aventurier, fiecare in valoare de 90 lei TVA inclus). Valoarea estimativa a fiecarui premiu este de maxim 300 lei.
  Valoarea totala a premiilor in bani este de 7321 Lei.

Premiile din categoria II si III vor fi revendicate exclusiv de catre castigatorii validati in urma tragerii la sorti si conform prezentului Regulament, din oricare din magazinele Adda Shop din Bucuresti, pana la data de 28 februarie 2018. Premiul I va fi revendicat de castigatorul validat in urma tragerii la sorti, din magazinul de pe Calea 13 Septembrie nr 206D, pana la data de 28 februarie 2018.

Pentu castigatorii care nu locuiesc in Bucuresti, premiul le va fi trimis prin curier in urma validarii cu acestia a informatiilor referitoare la adresa de livrare necesare trimiterii premiului.

Castigatorii isi asuma intreaga responsabilitate pentru corectitudinea şi veridicitatea informatiilor (inclusiv a datelor cu caracter personal) transmise Organizatorului, acesta neasumandu-si nicio responsabilitate pentru informatiile si datele care nu corespund realitatii si/sau pentru declaratiile mincinoase si nici pentru orice consecinta care decurge ori ar putea decurge dintr-o astfel de declaratie. Castigatorul care declara/transmite informatii/date eronate/false pierde calitatea de castigator.

Voucherele valorice pot fi utilizate la achizitii de produse cosmetice si de parfumerie Fragonard, din magazine, in valoare de cel putin valoarea acestora. Pentru valori mai mari decat valoarea voucherelor, restul se achita cu numerar sau carte de credit. Pentru valori mai mici de achizitie decat valoarea voucherelor utilizate nu se acorda rest. Voucherele nu se preschimba in bani.

 • 6. Taxe
  Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori in conformitate cu dispozitiile Legii 227/2015 privind Codul Fiscal.
  7. Regulamentul campaniei
  Regulamentul este disponibil gratuit in toate magazinele Adda Shop participante la promotie si pe site-ul www.mag-parfums.roPrin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa se conformeze acestui Regulament.

8. Diverse.Date cu caracter personal. 
Tuturor participantilor la concurs le sunt garantate drepturile, in conformitate cu dispozitiile Legii 677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.
SC ADDA SHOP INFINITY SRL se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor cu caracter personal de care a luat la cunostinta ca urmare a prezentei campanii. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face in scopul mentionat in prezentul Regulament, iar refuzul participantilor de a trasmite datele obligatorii solicitate determina invalidarea taloanelor si implicit neparticiparea la tombola.

9. Alternativele premiilor
Castigatorii premiilor in produse cosmetice nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani sau alte obiecte in schimbul premiilor in produse si nici nu pot solicita modificarea parametrilor premiilor.
Premiile revin numai castigatorilor desemnati si pot fi transmise unor terte persoane doar in conditiile prevazute de lege si de regulament.

10. Incetarea promotiei
Prezenta promotie poate inceta numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, conform legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua concursul.

SC ADDA SHOP INFINITY SRL